Średnie spożycie magnezu w Polsce

Średnie spożycie magnezu w Polsce wynosi 297 mg/dzień, przy czym wyższe spożycie występuje w populacji męskiej (średnio 350 mg/dzień) w porównaniu z kobietami i dziewczętami (średnio 255 mg/dzień). Niedobór magnezu w populacji męskiej wynosi około 20%, a w populacji kobiet i dziewcząt odpowiednio 20% i 30%. Regularne spożywanie wody może uzupełniać dietę w magnez, gdyż w zależności od stężenia magnezu pokrywa zapotrzebowanie na ten składnik mineralny od 6 do 20%. Wody filtrowane mogą stanowić źródło magnezu. Magnez występuje w wodzie w formie jonowej, co wpływa korzystnie na jego biodostępność.