Magnez – Twój sojusznik

Zapotrzebowanie na magnez zależy od indywidualnych potrzeb, czynników środowiskowych i stylu życia danej osoby. Obecne normy różnicują zapotrzebowanie na magnez ze względu na płeć, wiek i fizjologię człowieka. Wchłanianie magnezu następuje w jelicie cienkim, oddziałuje na nie ogólny skład naszych posiłków oraz spożycie wody. Warto przy tym pamiętać, że zapotrzebowanie na magnez wzrasta u osób dojrzewających i w okresie rekonwalescencji, jak również u kobiet ciężarnych, karmiących oraz u tych, którzy narażeni są na stany nadmiernego napięcia nerwowego.