ola_classic (1)

NA BIODOSTĘPNOŚĆ MAGNEZU MA WPŁYW WIELE CZYNNIKÓW, DO NAJWAŻNIEJSZYCH NALEŻY:

NIEKORZYSTNY WPŁYW NA BIODOSTĘPNOŚĆ MAGNEZU MOŻE BYĆ SPOWODOWANY: